Filosofisk Laboratorium arbejder med filosofi, filosofisk innovation & forskning i form af artikler, projekter & analyser inden for medicin, sundhed & evidens.

homeless and ad 1437644 639x852

 

Politik er et håndværk

 

Debatten om fattige/ikke-fattige borgere har fået meget omtale i de danske medier og blogs.

Özlem Cekic dårlige case afslører dog et mere grundlæggende politisk og demokratisk problem, der synes at gennemsyre en politik præget af kommunikationsstrategier og spin-doktorer. Idealet for disse styrings/handlingsstrategier er overordnet et forsøg på formålsrationelt at kodificere og ritualisere arbejdsgange med henblik på at effektivisere disse i forhold til mål. Hvordan skulle Özlem Cekic så agere i situationen, spørger vi af vane spin-doktoren?

Ifølge den politiske Filosof Raymond Geuss’ beskrivelse af politik i praksis i Philosophy and Real Politics (2008), går vi galt i byen med denne type spørgsmål. At praktisere politik er mere et håndværk eller en kunst, end det er et spørgsmål om teknisk taleskrivning eller strategisk automatisering af handlemønstre i forhold til en given situation eller case. Det gode politiske håndværk handler om evnen til at navigere fleksibelt og kompetent i forhold til uforudsigelige omstændigheder i den politiske dagsorden.

Hvad kunne læren, i lyset af Geuss´ betragtninger, være til politikere som Özlem Cekic og Joakim B Olsen? Vel nok, at den almindelige borger gennemskuer politisk dårligt håndværk: Det være sig, hvis en politiker ikke har lavet sit hjemmearbejde godt nok, eller hvis den førte politiske dagsorden er udpræget populistisk og virkelighedsfjern.

Det er med til at skabe, hvad der i folkemunde kaldes politikere lede, men også en folkelig demokratisk modreaktion, der, som en følge af mediernes dækning af debatten og på diverse blogs, desværre alt for ofte mister nuancerne. I stedet for at diskutere starthjælpen på 6.472 om månedeni forhold til nogle af de fattigste borgere i samfundet, diskuteres efter lemminge effekten nu eksempler i den anden ende af skalaen. Eksempler der, som de fleste formentlig er enige om, ikke kan defineres som fattig. Det er også en gyldig diskussion, men spørgsmålet er, om den diskussion ikke gavner det arbejdende folks retfærdighedssans, frem for de fattige borgere i samfundet? Det gør den nok, og så er vi ude i en helt anden politisk dagsorden, det formentlig ikke var Özlem Cekics relevante og behjertede intention at sætte i forhold til en mediedækningsmæssigt marginaliseret samfundsgruppe. Iværksættelsen af en frugtbar politisk dagsorden kræver ifølge Geuss´ antagelse først og fremmest politisk håndværk, OG at hjertet er det rette sted. Til dette håndværksmæssige kunststykke er det tvivlsomt, at populisten og spin-doktoren har den rette strategi, men vel også evident at Özlem Cekics politiske håndelag i Carina-sagen fremstod som et dårligt håndværkertilbud.

My Works

Loading papers from Henrik Rude Hvid's profile... (Click here if the papers don't load.)

 

Search

Ønsker du at støtte Filosofisk Laboratorium?

Filosofisk Laboratorium er et non profit og interessebåret website, der tager imod enhver (lille som stor) donation med fysisk og virtuel kyshånd. Bidrag går udelukkende til drift, vedligehold og videreudvikling af Filosofisk Laboratorium."philosophy of medicine" - Google News

27. februar 2021