Filosofisk Laboratorium arbejder med filosofi, filosofisk innovation & forskning i form af artikler, projekter & analyser inden for medicin, sundhed & evidens.

Filosof Henrik Rude Hvid Filosof Henrik Rude Hvid-Filosofisklaboratorium

 

Cand.mag. i filosofi 

Henrik, 45 år, uddannet cand.mag. i filosofi fra Aarhus Universitet i 2009 med speciale i Evidensbaseret medicin og praksis mellem filosofi, samfund og politik. BA i filosofi med historie som sidefag. Som filosof er jeg ekspert i etik, sundhed og samfundsforhold.

 

Praktisk filosofi og sundhed

Mit filosofiske udgangspunkt er praktisk filosofi med et hermeneutisk snit. Min filosofiske vidensbase er filosoffer som Charles TaylorFrankfurterskolen (Jürgen HabermasAdornoHorkheimer), Georgy LukacsKarl MarxSøren KierkegaardSartre og sociologer som Max Weber og Stefan Timmermans

Jeg bruger den praktiske og hermeneutiske filosofi i arbejdet med følgende emner:

Jeg:

  • Underviser i filosofi.

My Works

Loading papers from Henrik Rude Hvid's profile... (Click here if the papers don't load.)

 

Search

Ønsker du at støtte Filosofisk Laboratorium?

Filosofisk Laboratorium er et non profit og interessebåret website, der tager imod enhver (lille som stor) donation med fysisk og virtuel kyshånd. Bidrag går udelukkende til drift, vedligehold og videreudvikling af Filosofisk Laboratorium.