Filosofisk Laboratorium arbejder med filosofi, filosofisk innovation & forskning i form af artikler, projekter & analyser inden for medicin, sundhed & evidens.

Philosophy of Medicine Feed

Kliniske guidelines 

Kliniske guidelines er en måde at implementere evidensbaseret medicin på et institutionelt og ikke individuelt niveau for at sikre at alle patienter får den samme evidensbaserede behandling. Udarbejdelsen af protokoller betyder at den enkelte læge ikke selv behøver at generere information gennem egne reviews. (Dowrick & Frith 1999, 37)

 

Ifølge Timmerman og Berg kan den altafgørende vigtighed af at tage føringen i udviklingen, ses som et spørgsmål om professionel overlevelse. Hvilke forandringer der implementeres og succesen af disse afhænger af hvem, der tager den ledende rolle i udviklingen af kliniske guidelines: professioner, virksomheder, regeringer og forsikringsselskaber. Samlet er disse entusiastiske aktører gennem et netværk af allierede og funding agencies med til at betone vigtigheden af EBM og facilitere en dynamisk evidensbevægelse (parafrase s. 16). Motiverne bag de forskellige aktører er differentierede. For regeringer og forsikringsselskaber skaber guidelines større transparens i forhold til medicinsk praksis. Det skaber samtidig mulighed for en bedre omkostningskontrol med praksissektoren. De samme guidelines som tydeliggør procedurerne i beslutningsprocesserne, kan også bruges til at regulere disse processer i forhold til økonomiske motiver (udøve omkostningskontrol) som muligheden for godtgørelse, ikke godtgørelse i forhold til en specifik behandling (Timmermans & Berg 2003). Ifølge kritikere er det da også det der i vid udstrækning er sket i USA’s managed care. Gennem cost-effectiveness analysis the cost of different interventions can be compared and weighed against their effects. Policy makers hope guidelines can become a means to counter never-ending increase in healthcare spending (Timmermans & Berg 2003 s. 17).

 

Referencer:

Dowrick, Christopher; Frith, Lucy. (1999). General Practice and Ethics –
Uncertainty and Responsibility. Abingdon, Oxon: Routledge. 

Timmermans, Stefan; Berg, Marc. (2003). The Gold Standard – The Challenge of Evidence-Based
Medicine and Standardization in Health Care. Philadelphia: Temple University
Press.

My Works

Loading papers from Henrik Rude Hvid's profile... (Click here if the papers don't load.)

 

Search

Ønsker du at støtte Filosofisk Laboratorium?

Filosofisk Laboratorium er et non profit og interessebåret website, der tager imod enhver (lille som stor) donation med fysisk og virtuel kyshånd. Bidrag går udelukkende til drift, vedligehold og videreudvikling af Filosofisk Laboratorium.27. februar 2021